Κορωνοϊός – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ real time – Κρούσματα και θάνατοι σε όλο τον κόσμο

Κρούσματα ανά την Ελλάδα

Κρούσματα ανά τον κόσμο

Κρούσματα ανά περιοχή στην Ελλάδα

Ο πίνακας ταξινομείται βάσει του αριθμού κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους.

Στο διάγραμμα «Ανά εβδομάδα», αποτυπώνεται χρωματικά η έξαρση κρουσμάτων ανά περιοχή της χώρας, βάσει του εβδομαδιαίου αντίστοιχου συνόλου κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού.

Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσα περισσότερα τα κρούσματα εκείνη την εβδομάδα, συγκριτικά με τις προηγούμενες, στην ίδια περιοχή.

Πατώντας στο πεδίο «Σύνολο» αλλάζει η ταξινόμηση βάσει του συνόλου των κρουσμάτων.

Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει πατώντας στο πεδίο «Ανά 100k».

Κρούσματα και θάνατοι ανά χώρα

Ο πίνακας ταξινομείται βάσει του αριθμού κρουσμάτων ή θανάτων ανά 100.000 κατοίκους.

Στο διάγραμμα «Ανά εβδομάδα», αποτυπώνεται χρωματικά η έξαρση κρουσμάτων ή θανάτων, βάσει του εβδομαδιαίου αντίστοιχου συνόλου, κρουσμάτων ή θανάτων, ανά 100.000 πληθυσμού. Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσα περισσότερα τα κρούσματα ή οι θάνατοι εκείνη την εβδομάδα, συγκριτικά με τις προηγούμενες, στην ίδια χώρα.

Πατώντας το κουμπί «Κρούσματα» ή «Θάνατοι» προσαρμόζεται αναλόγως ο πίνακας. Πατώντας στο πεδίο «Σύνολο» αλλάζει η ταξινόμηση βάσει του συνόλου των κρουσμάτων ή των θανάτων. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει πατώντας στο πεδίο «Ανά 100k».