Το βήμα του πολίτη

Ο διάλογος με τον δικηγόρο Λάρισας, Χρήστο Νάστο και «οι ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ που πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός στις κυβερνήσεις του»

Ο διάλογος με τον δικηγόρο Λάρισας, Χρήστο Νάστο και «οι ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ που πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός στις κυβερνήσεις του»

Με τον υπογράφοντα παρακάτω, δικηγόρο Λάρισας, Χρήστο Νάστο, έμελλε να γνωριστούμε μέσα απ’ την δραστηριότητα που ανέπτυξε στο χώρο του...