Το βήμα του πολίτη

” Η Βουλή μπορεί να είναι μικρογραφία της κοινωνίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταβληθεί σε κακό αντίγραφο αυτής”

” Η Βουλή μπορεί να είναι μικρογραφία της κοινωνίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταβληθεί σε κακό αντίγραφο αυτής”

Μεγάλα λόγια και ποσταρίσματα για να βγάλουμε την "υποχρέωση" στις 3 του Δεκέμβρη (ημέρα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ) και...