Στράτος Σιμόπουλος «Αντικατάσταση Προέδρου ΚΕΣΥ»

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι ένα όργανο του Υπουργείου

Υγείας σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Πρόεδρός του παραμένει εν ενεργεία βουλευτής.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην συνεχίσει να
υφίσταται η συγκεκριμένη αντιδεοντολογική παράλληλη άσκηση
καθηκόντων.