«Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού»

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού».

 

ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)
β.- Η υπ’ αριθ. 7767/30-10-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.
γ.- Η υπ’ αριθ. 8898/12-12-2019 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 19/23-09-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει για την Τετάρτη 23-09-2020.
2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.
3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).
Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 19/23-09-2020
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

Τίτος Γαραντωνάκης
Αστυνομικός Διευθυντής

-Ο-
Διοικητής
Σπυρίδων Αθ. Πέτρου
Υποστράτηγος ΠΣ
Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)
Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1-14 Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας
α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας * * Ενημέρωση Δήμων
15-40 Περιφέρειες όλης της χώρας.
α. Γραφείο Περιφερειαρχών
β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας ** **Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε
41. Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ FAX: 210-6469828
42. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ FAX: 213-1527970
43. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α FAX: 213-1527709
44. Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ FAX: 210-6828382
45. ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ FAX: 210-4633096
46. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β./Κ.ΕΠ.Υ. FAX: 210-6823625, 210-6823698
47. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β FAX: 213-2143254, 213-2143222
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6917944
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX: 213-1364401
3. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αποστολή με email
4. Γραφείο Υφυπουργού Πολ. Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων αποστολή με email
5. Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6911995
6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστολή με email
7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης FAX: 210-6915388
8. ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Μεταφορών αποστολή με email
9. ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Υποδομών αποστολή με email
10. ΥΠ.Υ.ΜΕ /ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αποστολή με email (FAX : 210-6451994)
11. ΥΠ.Υ.ΜΕ /Δ/νση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών-Δ8 αποστολή με email
12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17 αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
13. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Δνση Υ.Σ.Τ.Σ.Α.-Δ14 αποστολή με email
14. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α FAX: 210-8944279, 210-3532536
15. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
16. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α FAX: 210-5248657
17. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ FAX: 210-5222535
18. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FAX: 2310-599019
19. ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποστολή με email
20. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α αποστολή με email (FAX : 210-5246663)
21. ΟΑΣΑ αποστολή με email (FAX : 210-8220774)
22. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ αποστολή με email (FAX: 210-6430880)
23. ΟΑΣΘ FAX: 2310-929973, 2310-951379
24. ΣΤΑΣΥ Α.Ε FAX: 210-3223935
25. Ο.Σ.Υ Α.Ε FAX: 210-4931902, 210-4922075
26. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» FAX: 210-3540095
27. FRAPORT GREECE αποστολή με email (FAX: 214-4000308)
28. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε & ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email
29. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε/ΚΔΚ FAX: 210-6635579
30. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2710-412050)
31. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22960-95558)
32. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22620-41042)
33. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22620-41042)
34. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2410-741087)
35. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποστολή με email (FAX: 210-6858786)
36. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποστολή με email (FAX: 26340-32444)
37. Δ.Ε.Η Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) FAX: 210-5241300
38. Δ.Ε.Η A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) FAX: 210-5234379
39. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας αποστολή με email και με FAX: 210-5221167
40. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ FAX: 210-5126999
41. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ FAX: 210-3461163
42. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ FAX: 210-6220730
43. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)
44. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. αποστολή με email (FAX: 210-2144411)
45. ΕΥΑΘ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-212439)
46. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αποστολή με email
*** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)

WOGR91 LGAT 230645
ΑΜΕΣΟ

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ
Ελληνικό, 23-09-2020/0945 C
Α.Α. 19/2020
ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ ανακοινώνει τα εξής:

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται σήμερα Τετάρτη (23-09-2020) στο βόρειο Ιόνιο, θα συνεχιστούν και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας και θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.
Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν μέχρι το απόγευμα και την Ήπειρο, ενώ μετά το μεσημέρι σταδιακά θα επεκταθούν και στο νότιο Ιόνιο.
Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ - ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ

ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ
ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ