Αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου για το σχολικό έτος 2020-2021

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εγγραφών των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου για το νέο σχολικό έτος 2020-2021.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους γονείς και την επεξεργασία αυτών για τη μοριοδότηση από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής, ακολούθησε η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την απόφαση αρ. 146 της από 30/07/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς καμία εκκρεμή αίτηση, σύμφωνα με την επιλογή των γονέων στους παιδικούς σταθμούς των κοινοτήτων Τυρνάβου, Αμπελώνα, Αργυροπουλίου, Αγίας Σοφίας και Δαμασίου. Λόγω των προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των παιδιών. Οι γονείς θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών για την έναρξη από 1/9/2020 και μετά. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής», που δικαιούχος φορέας είναι και ο Δήμος Τυρνάβου, είναι σε εξέλιξη. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται έως 5/8/2020, τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 12/8/2020, οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 ως 17/8/2020, τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 20/8/2020 και ολοκληρώνεται με την χορήγηση VΟUCHER και την υπογραφή των συμβάσεων το αργότερο έως 2/9/2020. Ο Δήμος Τυρνάβου θα διευκολύνει τους γονείς που δεν έχουν πρόσβαση στους Η/Υ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων (Γραφείο Παιδικών Σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και μετά από επικοινωνία στο τηλ.2492350182-183).